مردم و هنرهای گرافیتی خیابانی

 

یک فرانسوی دور دنیا چرخیده تا عکسهای جالبی از گرافیتی‌ها و افرادی که بیشترشان کودکان هستند بگیرد. مجموعه‌ای از این عکسها را که در کتاب او منتشر شده است گردآوری کردیم.

 


A traveler named Julien Seth Malland traveled to Indonesia, Vietnam, Mexico and India to collaborate art street photos for his book materials.

He spend time with the local people, then created cheery pieces displaying children and colors ro “liven up” the communities.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 14 بازدید