جشنواره هنری سیدنی

هر سال در ماه های آگوست و اکتبر، در اماکن عمومی شهر سیدنی انواع نمایشگاه ها و سایر فعالیت های فرهنگی برگزار می شود. نمونه هایی از این فعالیت ها را در زیر مشاهده می کنید.

جشنواره هنری سیدنی

جشنواره هنری سیدنی

جشنواره هنری سیدنی

جشنواره هنری سیدنی

جشنواره هنری سیدنی

جشنواره هنری سیدنی

جشنواره هنری سیدنی

جشنواره هنری سیدنی

جشنواره هنری سیدنی

جشنواره هنری سیدنی

جشنواره هنری سیدنی

جشنواره هنری سیدنی

جشنواره هنری سیدنی

/ 0 نظر / 2 بازدید