مجسمه های شگفت انگیز ۳ بعدی ساخته شده از دکمه

هنرمند اهل میامی به نام آگوستو اسکویول مجسمه های بسیار زیبایی از هزاران دکمه ی دوزندگی ساخته است. او ابتدا طرح خود را با سیمهای ماهیگیری میسازد و با دقت این دکمه های رنگارنگ را روی آنها قرار میدهد. او اشکال زیبای زیادی مانند پیانو، ویولون، گرامافون، خاموش کننده آتش و چیزهای زیاد دیگری تا به حال ساخته است.
آگوستو میگوید شاید دکمه ها وقتی درون جعبه ی خیاطی مادربزرگ هستند بی ارزش و کوچک هستند ولی میتوانند بسیار زیبا و منحصر به فرد شوند وقتی در یک کار هنری ازشون استفاده کنیم.
مجسمه های ساخته شده از دکمه
مجسمه های ساخته شده از دکمه
مجسمه های ساخته شده از دکمه
مجسمه های ساخته شده از دکمه
مجسمه های ساخته شده از دکمه
مجسمه های ساخته شده از دکمه
مجسمه های ساخته شده از دکمه
مجسمه های ساخته شده از دکمه
مجسمه های ساخته شده از دکمه
مجسمه های ساخته شده از دکمه
مجسمه های ساخته شده از دکمه
مجسمه های ساخته شده از دکمه

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
/ 0 نظر / 19 بازدید