« رنگ غزل » نمایشگاه پوسترهای عاشورایی
2 دی الی 17 دی ماه 1388
تهران - میدان هفت تیر، داخل ایستگاه مترو، نگارگذر فرهنگ سرای مترو