مجسمه های عجیب و غریب توسط پشته سازی انسان ها در وین اتریش


تصاویری که در ادامه می بینید حاصل کار Willi Dorner هنرمند و Rastl Liza عکاس است که در دو پروژه توسط پشته سازی انسان ها در تشکل های عجیب و غریب برای ساخت مجسمه هایی در مکان های غیر معمول پایتخت اتریش همکاری کردند. پروژه ها با عنوان 'بدن در فضاهای شهری ،' و ارتباط "بین اعضای بدن ، در فضا و معماری " با استقبال منتقدان کنوانسیون هنر های کلاسیک شهر وین مواج شد